Skip To Content
Course

Inlämning arbetsprover i bild

Self-paced

Enroll

Full course description

Inlämning av arbetsprover i bild

Förutom att anmäla dig via antagning.se ska du skicka in arbetsprover (behörighetsprover). 

Arbetsproverna består av tre uppgifter och för varje uppgift finns en särskild modul. I de två första modulerna ska du lämna in en fil som innehåller både bilder och text. I den tredje modulen kan du lämna in flera filer, men samla gärna även här alla bilder och texten i en och samma fil. I modul tre går det också bra att lämna in filmfiler (mp4). 

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf eller mp4 med en fil för varje uppgift. Namnge filerna med för- och efternamn. Förse även varje uppgiftsfil med namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mejladress.

Sign up for this course today!

Enroll